Županijski savjet mladih Krapinsko - zagorske županije

Savjetodavno je tijelo Krapinsko-zagorske županije koje zagovara prava, potrebe i interese mladih na razini Županije.

Saznaj više
Županijski savjet mladih Krapinsko - zagorske  županije
shape image
OBJAVE

Novosti

Županijski savjet mladih Krapinsko - zagorske županije savjetodavno je tijelo Krapinsko-zagorske županije koje zagovara prava, potrebe i interese mladih na razini Županije.

13. sjednica Savjeta mladih KZŽ (IV. saziv)

Sjednica je održana 19. veljače 2021. godine (18.00 sati), u zgradi Poslovno – tehnološkog inkubatora Krapinsko – zagorske županije, Bobovje 52G, Krapina (dvorana za sastanke). Prisutni članovi/ce i zamjenici/ce članova/ica

Skip to content