Županijski savjet mladih Krapinsko - zagorske županije

Savjetodavno je tijelo Krapinsko-zagorske županije koje zagovara prava, potrebe i interese mladih na razini Županije.

Saznaj više
Županijski savjet mladih Krapinsko - zagorske  županije
shape image
OBJAVE

Novosti

Županijski savjet mladih Krapinsko - zagorske županije savjetodavno je tijelo Krapinsko-zagorske županije koje zagovara prava, potrebe i interese mladih na razini Županije.

Upitnik o potrebama i problemima mladih s područja Krapinsko-zagorske županije

Krapinsko-zagorska županija, Savjet mladih KZŽ i Mreža udruga Zagor prikupljaju podatke o problemima i potrebama mladih kako si se što kvalitetnije pripremila analiza za izradu Regionalnog programa za mlade Krapinsko-zagorske

Skip to content