Županijski savjet mladih Krapinsko - zagorske županije

Savjetodavno je tijelo Krapinsko-zagorske županije koje zagovara prava, potrebe i interese mladih na razini Županije.

Saznaj više
Županijski savjet mladih Krapinsko - zagorske  županije
shape image
OBJAVE

Novosti

Županijski savjet mladih Krapinsko - zagorske županije savjetodavno je tijelo Krapinsko-zagorske županije koje zagovara prava, potrebe i interese mladih na razini Županije.

European Youth Event 2021.

Od 8. do 9. listopada 25 mladih iz Zagorja posjetilo European Youth Event. European Youth Event okuplja u Europskom parlamentu u Strasbourgu tisuće mladih ljudi iz cijele Europske unije i

Skip to content