Prijave za V. saziv Županijskog savjeta mladih

  • Naslovnica
  • Prijave za V. saziv Županijskog savjeta mladih
Prijave za V. saziv Županijskog savjeta mladih

Županijska skupština Krapinsko – zagorske županije objavila je Javni poziv za isticanej kandidatura za članove/članice Županijskog savjeta mladih i njihove zamjenike/zamjenice.

 

Kandidature za novi saziv mogu se dostaviti do 3. veljače 2021. godine. U obzir dolaze osobe koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo imaju između navršenih petnaest i navršenih trideset godina života, s prebivalištem ili boravištem na području Krapinsko-zagorske županije.
Pravo pregledanja kandidatura imaju učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj, udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade te neformalne skupine mladih koje se sastoje od najmanje 50 mladih s prebivalištem ili boravištem na području Županije.
Skip to content