Regionalni program za mlade KZŽ 3.0

Regionalni program za mlade KZŽ 3.0

Županijska skupština je na sjednici održanoj 30. listopada 2017. godine jednoglasno donijela  Regionalni program za mlade Krapinsko-zagorske županije 3.0 za razdoblje od 2017. do 2020 godine. 

Novi strateški dokument sa smjernicama za unapređenje položaja mlade populacije u dobi od 15 do 30 i njihovo aktivno uključivanje u procese donošenja odluka sastoji se od 52 mjere za poboljšanje položaja mladih na području Županije. Mjere su podijeljene u šest tematskih područja s ukupno 146 predviđenih aktivnosti: Obrazovanje i mobilnost; Rad, zapošljavanje i poduzetništvo; Zdravlje i pozitivni stilovi života;  Socijalna politika; Kultura mladih i Demokratsko građanstvo, ljudska prava i održivi razvoj. U programu su predviđeni i nositelji pojedinih mjera, vremenski period provedbe, kao i partneri i sudionici, izvori financiranja te indikatori na temelju kojih će se procjenjivati uspjeh provođenja.

Regionalni program za mlade KZŽ 3.0 možete preuzeti na poveznici:

http://www.kzz.hr/sadrzaj/dokumenti/reg-program-za-mlade/KZZ_Regionalni_program_za_mlade_2017_2020.pdf

Skip to content