Elektroničko glasovanje – Participativni proračun za mlade

  • Naslovnica
  • Elektroničko glasovanje – Participativni proračun za mlade

Krapinsko-zagorska županija ove je godine po prvi puta objavila Javni poziv za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade s ciljem podizanja kvalitete života mladih i poticanja mladih za preuzimanje i prakticiranje uloge aktivnog građanina u različitim dijelovima društvenog života i rješavanju pojedinih društvenih problema. Prijedlog projektne aktivnosti/projekta koji će se financirati u sklopu Participativnog proračuna za mlade mogli su podnijeti mladi od 15- 30 godina (pojedinci), grupe mladih (3-5 osoba), obrazovne ustanove, organizacije civilnog društva, ustanove socijalne skrbi koji pružaju socijalne usluge korisničkoj skupini mladih, savjeti mladih i jedinice lokalne samouprave.

U sklopu navedenog poziva ukupno 19 prijava zadovoljilo je propisane uvjete. Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije utvrdit će Prijedlog Odluke o odabiru i dodjeli sredstava, prema bodovima koje su postigli u procesu procjene od strane Povjerenstva i javnim glasanjem.

Javno glasanje otvoreno je do 10. srpnja 2022. godine.

Ovim putem pozivamo Vas da podržite ideje i inicijative mladih te u nastavku odaberete klikom prijavu za koju smatrate da bi trebala ostvariti financijsku potporu. Prije svega potreban je unos elektroničke pošte u polje ispod uvodnog teksta. Vaš glas je zabilježen kad ga potvrdite klikom na poveznicu koju ćete dobiti na adresu elektroničke pošte koju ste naveli.

 

This poll has ended (since 10 months).

 

Zahvaljujemo na Vašem angažmanu! Rezultate glasanja kao i Odluku o odabiru i dodjeli sredstava objavit ćemo po isteku roka za glasanje.

Temeljem Zakona o zaštiti podataka (Narodne novine“, broj: 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) ovdje dani podaci neće se zloupotrebljavati. Sudjelovanjem u glasovanju pristajete da se Vaši osobni podaci koriste u svrhu provedbe Javnog poziva za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade za 2022. godinu. Vaše informacije neće se dijeliti s pojedincima ili organizacijama izvan Europske unije. Stalo nam je do zaštite Vaših osobnih podataka, stoga za sve informacije o Vašim pravima na privatnost, posjetite:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1462363761441&from=HR&fbclid=IwAR0xaZB7HfJpzV_Zo9djz567LLDeD04_iHxj4Bu9bIS-DMpVWfbxWQeZxJg.
Za nadzor nad provedbom Opće uredbe o zaštiti podataka u Hrvatskoj nadležna je Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP). Informacije o ulaganju prigovora na obradu AZOP-u možete pronaći na www.azop.hr
Skip to content