Elektroničko glasovanje – Participativni proračun za mlade

  • Naslovnica
  • Elektroničko glasovanje – Participativni proračun za mlade

Krapinsko-zagorska županija ove je godine po prvi puta objavila Javni poziv za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade s ciljem podizanja kvalitete života mladih i poticanja mladih za preuzimanje i prakticiranje uloge aktivnog građanina u različitim dijelovima društvenog života i rješavanju pojedinih društvenih problema. Prijedlog projektne aktivnosti/projekta koji će se financirati u sklopu Participativnog proračuna za mlade mogli su podnijeti mladi od 15- 30 godina (pojedinci), grupe mladih (3-5 osoba), obrazovne ustanove, organizacije civilnog društva, ustanove socijalne skrbi koji pružaju socijalne usluge korisničkoj skupini mladih, savjeti mladih i jedinice lokalne samouprave.

U sklopu navedenog poziva ukupno 19 prijava zadovoljilo je propisane uvjete. Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije utvrdit će Prijedlog Odluke o odabiru i dodjeli sredstava, prema bodovima koje su postigli u procesu procjene od strane Povjerenstva i javnim glasanjem.

Javno glasanje otvoreno je do 10. srpnja 2022. godine.

Ovim putem pozivamo Vas da podržite ideje i inicijative mladih te u nastavku odaberete klikom prijavu za koju smatrate da bi trebala ostvariti financijsku potporu. Prije svega potreban je unos elektroničke pošte u polje ispod uvodnog teksta. Vaš glas je zabilježen kad ga potvrdite klikom na poveznicu koju ćete dobiti na adresu elektroničke pošte koju ste naveli.

 

This poll has ended (since 4 months).

 

Zahvaljujemo na Vašem angažmanu! Rezultate glasanja kao i Odluku o odabiru i dodjeli sredstava objavit ćemo po isteku roka za glasanje.

Temeljem Zakona o zaštiti podataka (Narodne novine“, broj: 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) ovdje dani podaci neće se zloupotrebljavati. Sudjelovanjem u glasovanju pristajete da se Vaši osobni podaci koriste u svrhu provedbe Javnog poziva za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade za 2022. godinu. Vaše informacije neće se dijeliti s pojedincima ili organizacijama izvan Europske unije. Stalo nam je do zaštite Vaših osobnih podataka, stoga za sve informacije o Vašim pravima na privatnost, posjetite:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1462363761441&from=HR&fbclid=IwAR0xaZB7HfJpzV_Zo9djz567LLDeD04_iHxj4Bu9bIS-DMpVWfbxWQeZxJg.
Za nadzor nad provedbom Opće uredbe o zaštiti podataka u Hrvatskoj nadležna je Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP). Informacije o ulaganju prigovora na obradu AZOP-u možete pronaći na www.azop.hr
Skip to content