4. sjednica Savjeta mladih KZŽ (IV. saziv)

  • Naslovnica
  • 4. sjednica Savjeta mladih KZŽ (IV. saziv)
4. sjednica Savjeta mladih KZŽ (IV. saziv)

U utorak, 11. rujna 2018. godine, održana je 4. sjednica Županijskog savjeta mladih, na kojoj je donijeti i Program rada za 2019. godinu.

Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije program rada u 2019. godini planira u pet programskih područja: 1. Obrazovanje, profesionalno osposobljavanje i usavršavanje u kontekstu cjeloživotnog učenja, 2. Zapošljavanje, poduzetništvo mladih i socijalna politika za mlade, 3. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu, volonterski rad i politička participacija, 4. Zdravlje, sport i kultura te 5. Mladi u europskom i globalnom okruženju.

Među najavljenim novim programskim aktivnostima izdvajamo izdavanje časopisa za mlade „Mladi u Centru – Muc“. Naziv časopisa istoimen je i projektu Grada Pregrade koji će se početi provoditi u sklopu programa Erasmus+ Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Ciljevi projekta su:

• Osnažiti mlade za sudjelovanje u procesima odlučivanja

• Upoznati mlade sa metodologijom strukturiranog dijaloga

• Uključiti mlade u dijalog s donositeljima odluka

• Kreirati održive politike za povećanje participacije mladih na lokalnoj razini kroz Centre za mlade

• Osigurati prijenos rezultata dijaloga na nacionalnu i europsku razinu

Centar za mlade je multifunkcionalan prostor u kojem mladi imaju priliku za kulturni razvoj, volontiranje, kvalitetno provođenje slobodnog vremena te neformalno obrazovanje što su ključne teme Europske strategije za mlade. U ruralnom području Centar za mlade unaprjeđuje šanse mladih, promiče socijalno uključivanje te jača socijalni kapital zajednice.

„Kao što su i ciljevi Savjeta mladih Krapinsko-zagorske županije slični ciljevima pregradskog projekta – osnažiti, informirati i uključiti mlade u procese donošenja odluka smatramo kako je to prikladan naziv časopisu, a kroz časopis ćemo također popratiti provođenje samog projekta“ – istaknuo je predsjednik Županijskog savjeta, Hrvoje Novak, koji je ujedno i vodio sjednicu.

Predloženi Program rada je inovativnim i kreativnim ocijenila zamjenica župana za društvene djelatnosti Jasna Petek, koja je također sudjelovala na sjednici.

Program rada Savjeta mladih Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu treba odobriti i Županijska skupština, na jednoj od sljedećih sjednica.

*Na web stranici Savjeta mladih KZŽ odsada je dostupna rubrika „Newsletter“ gdje se možete prijaviti kako biste dobivali sve informacije na vrijeme.

 

Prilozi:
Zapisnik sa 4. sjednice

 

Skip to content