7. sjednica Savjeta mladih KZŽ (IV. saziv)

  • Naslovnica
  • 7. sjednica Savjeta mladih KZŽ (IV. saziv)
7. sjednica Savjeta mladih KZŽ (IV. saziv)

Sjednica je održana 12. travnja 2019. godine (19.00 sati), u zgradi Krapinsko – zagorske županije, Magistratska 1, Krapina (u dvorani za sastanke).

Prisutni članovi/ce i zamjenici/ce članova/ica Županijskog savjeta mladih:
Deni Hršak, Nikolina Bertol, Mario Lipnjak, Jurica Vugrek, Maja Martinjak, Hrvoje Novak, Lucija Buhin, Matija Kraševac (zamjenik člana).

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje Zapisnika s 6. sjednice Županijskog savjeta mladih održane dana 04. veljače 2019. godine
  2. Nadolazeće Programske aktivnosti – Međunarodni dan borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije i Europski tjedan mladih
  3. Izrada novog Regionalnog programa za mlade
  4. Rezultati natječaja Erasmus+ (KA3) projekta ZEuZ – prvi rok
  5. Koordinacija lokalnih Savjeta mladih s područja KZŽ
  6. Imenovanje članica i članova u Radne skupine osnovane pri Savjetu mladih KZŽ
  7. Prijedlog za razrješenje članice Savjeta mladih
  8. Pitanja i prijedlozi.

Prilozi:
Zapisnik sa 7. sjednice

Skip to content