9. sjednica Savjeta mladih KZŽ (IV. saziv)

  • Naslovnica
  • 9. sjednica Savjeta mladih KZŽ (IV. saziv)
9. sjednica Savjeta mladih KZŽ (IV. saziv)

Sjednica je održana 6. rujna 2019. godine (18.00 sati), u zgradi Krapinsko – zagorske županije, Magistratska 1, Krapina (dvorana za sastanke).

Prisutni članovi/ce i zamjenici/ce članova/ica Županijskog savjeta mladih: Hrvoje Novak, Deni Hršak, Nikolina Bertol, Jurica Vugrek, Lucija Buhin, Mario Lipnjak

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika s 8. sjednice Županijskog savjeta mladih, održane dana 28. lipnja 2019. godine,

2. Donošenje Programa rada za 2020. godinu,

3. Provedba projekta “Za mlade u Zagorju – djelujem i mijenjam” prva faza,

4. Pitanja i prijedlozi.

 

Prilozi:
Zapisnik sa 9. sjednice

Skip to content