Dani strukturiranog dijaloga

Dani strukturiranog dijaloga

U Zagrebu su se 18. i 19.9.2018. održali „Dani strukturiranog dijaloga“.

U organizaciji Mreže mladih Hrvatske u Zagrebu su se 18. i 19.9.2018. održali „Dani strukturiranog dijaloga“.

Kroz sajam dobrih praksi u provedbi strukturiranog dijaloga u lokalnoj zajednici i konferenciju „Što omogućiti mladima da budu spremni za život i društvo“ cilj je bio približiti strukturirani dijalog svim zainteresiranim dionicima koji su u mogućnosti provoditi ili sudjelovati u provedbi strukturiranog dijaloga na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj, ali i EU razini.

Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije zajedno sa Savjetom mladih Grada Pregrade sudjeluje u provođenju projekta Grada Pregrade „Mladi u centru“ čiji cilj je osnažiti mlade za sudjelovanje u procesima odlučivanja, upoznati mlade sa metodologijom strukturiranog dijaloga, uključiti mlade u dijalog s donositeljima odluka, kreirati održive politike za povećanje participacije mladih na lokalnoj razini kroz Centre za mlade te osigurati prijenos rezultata dijaloga na nacionalnu i europsku razinu.

Kao primjer dobre prakse, osim Kulturno umjetničkog društva Belec, Udruge ZAMISLI, Udruge Delta i HZZ-a Sisak, sudjelovala je i Mreža udruga Zagor iz Zaboka koja je jedna od partnerica u provođenju projekta „Mladi u centru“.

Što je strukturirani dijalog

Strukturirani dijalog je proces konzultacija između donositelja odluka i mladih, koji osigurava da mišljenja i preporuke mladih budu jedan od ključnih impulsa prilikom donošenja odluka i oblikovanja politika za mlade.

Strukturirani dijalog je:

• Participativni proces u kojem mladi i donositelji odluka kontinuirano surađuju i zajedno oblikuju preporuke za poboljšanje položaja mladih u Europi.

• Alat koji osigurava da politike za mlade odražavaju prava i potrebe mladih diljem Europe.

• Prostor u kojem mladi aktivno pridonose razvoju politika za mlade na europskoj i nacionalnoj razini.

Na ovaj način mladi mogu izravno utjecati na donošenje odluka, a institucije mogu svoje odluke temeljiti na stvarnim potrebama mladih.

Zašto se uključiti

Strukturirani dijalog izvrsna je prilika za organizacije mladih i za mlade. Osim što angažman organizacija mladih i za mlade u strukturiranom dijalogu omogućuje mladima da izravno utječu na oblikovanje najznačajnijih europskih politika za mlade, on pruža priliku za konkretno poboljšanje položaja mladih u lokalnim zajednicama.

Na lokalnoj razini takav dijalog često nedostaje, a postojeći mehanizmi uključivanja mladih, poput savjeta mladih, ne ispunjavaju svoju ulogu. U lokalnim zajednicama donositelji odluka često ne uviđaju prednosti strukturirane suradnje s mladima niti znaju kako bi je provodili, a i mladima nedostaje kapaciteta za sudjelovanje.

Više o stukkturiranom dijalogu možete saznati na sljedećim poveznicama:

EU Pita

Agencija za mobilnost i programe EU

Mreža mladih Hrvatske 

Skip to content