IZABRANI PROJEKTI ZA FINANCIRANJE U SKLOPU PARTICIPATIVNOG PRORAČUNA ZA MLADE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

  • Naslovnica
  • IZABRANI PROJEKTI ZA FINANCIRANJE U SKLOPU PARTICIPATIVNOG PRORAČUNA ZA MLADE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
IZABRANI PROJEKTI ZA FINANCIRANJE U SKLOPU PARTICIPATIVNOG PRORAČUNA ZA MLADE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Na 7. sjednici Savjeta mladih Krapinsko-zagorske županije, održanoj 19.7.2022., usvojen je prijedlog Odluke za dodjelu financijskih sredstava prijaviteljima na Javni poziv za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade za 2022. godinu.

Participativni proračun Krapinsko-zagorske županije prijedlog je Savjeta mladih Krapinsko-zagorske županije koji je na razmatranje upućen tijekom 2019. godine Uredu župana, no zbog COVID 19 pandemije, implementacija je odgođena za 2021. odnosno 2022. kada se u prijedlog proračuna za 2022. uvrstio Participativni proračun za mlade.

„Činjenica da je ovo prva godina i da je Županija izdvojila preko 200.000 kuna te da se ukupno financira 11 projekata, jako nas veseli. Posebice raduje činjenica da smo imali prijavljene i neformalne skupine mladih što dokazuje da mladi razumiju proces i da sama projektna dokumentacija, a to nam je u izradi Javnog poziva bilo izrazito bitno, nije prezahtjevna.“ – istaknuo je predsjednik Savjeta mladih Krapinsko-zagorske županije, Hrvoje Novak.

Proces donošenja Odluke sastojao se od 4 faze. Prva je uključivala prijavu i administrativnu provjeru projekata. Druga i treća faza sastojale su se od glasovanja – javno glasovanje na mrežnim stranicama Savjeta mladih Krapinsko-zagorske županije i ocjenjivanja Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta i ocjenjivanje Javnog poziva za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade. Četvrta i posljednja faza je donošenje Prijedloga odluke za dodjelu financijskih sredstava koja se upućuje županu Željku Kolaru na usvajanje.

Uručivanje ugovora prijaviteljima projekata koji su odabrani za financiranje u prvoj godini provedbe participativnog proračuna za mlade Krapinsko-zagorske županije očekuje se tijekom idućeg tjedna.

 

Skip to content