Izvješće sa AER-YRN Orleans

Izvješće sa AER-YRN Orleans

Danas sve popularnija mobilnost pokazuje rastući potencijal u rješavanju aktualnih problema. Nezaposlenost mladih, nedostatak radnog iskustva te neadekvatni obrazovni sistemi međusobno su uvjetovani i umreženi problemi. Poticanjem mobilnosti mladih, nastoji se spriječiti negativan trend. Upravo je stoga zasjedanje Youth Regional Network –a bilo posvećemo pitanju mobilnosti mladih.

Domaćin zasjedanja bila je francuska regija Centre, a sudjelovali su mladi iz najrazličitijih europskih regija članica AER-a. Pristup mobilnosti mladih razlikuje se od regije do regije, a osnovnu razliku predstavlja količina investiranog novca. Tako regije poput one koja je ugostila zasjedanje mogu investirati i nekoliko milijuna eura u programe mobilnosti, te na taj naćin osigurati gotovo svakom učeniku ili studentu da stekne stanovito međunarodno iskustvo i automatski postane konkurentniji na zajedničkom tržištu. Zasigurno prijmer koji bi bilo korisno pratiti, ali u okviru proračunskih mogućnosti.

Ciljevi Youth Regional Network – a nisu samo identificirati i ukazati na probleme, već se naglasak stavlja na definiranje konkretnih područja u kojima je moguća suradnja i kako pristupiti rješenju problema. Tako su u manjim radnim grupama sudionici konferencije razmatrali probleme mladih prezentirane po specifičnim kategorijama. Posebno valja istaknuti raspravu na temu kohezijske politike.

Relativno nepoznat pojam, kohezijska politika podrazumjeva strateške mjere Europske unije koje su usmjerene na intenzivniji i brži razvitak regija koje se nalaze ispod europskog prosjeka. Novac za takve programe osigurava se iz zajedničkog proračuna, a zanimljiv je podatak da dio proračuna Europske unije predviđen za programe iz kozhezijske politike predstvalja drugu najveću stavku, odmah nakon srdstava predviđenih za poljoprivredu. Činjenica je to koja naglašava koliko je ozbiljno shvaćen problem neravnomjernog razvitka i koliko se sredstava ulaže u postizanje ravnoteže.

Nameće se pitanje kakva je uloga mladih u kohezijskoj politici kada ona nije primarno usmjerena na specifične društvene grupe, već na šire regije. Mladi u svakoj zajednici predstavljaju budućnost razvoja, a cilj je osigurati njihovu stručnosti i kvalificiranost, ali istodobno i ostanak ili prvratak u matične regije. Stoga je potrebno stimulirati regije da poboljšaju svoju ekonomsku situaciju na način da zadrže mladu i perspektivnu radu snagu unutar svoje regije. Cilj je unaprijediti mogućnosti zaposlenja mladih u njihovim regijama kako ne bi dolazilo do sveprisutnog odljeva mozgova i daljnjeg povećanja razlika između regija. Trenutno se radi na unaprijeđenju ljudskih potencijala, poticanju inovacija i ostvarenju društva znanja.

Youth Regional Network u tom smislu ima kapacitet i dužnost da naglasi kako se interesi mladih nipošto nesmiju zanemariti u nadolazećim raspravama o budućem smjeru razvoja kohezijske politike. Jedan od prijedloga YRN-a je organizacija debata sa članovima Europskog Parlamenta, predstavnicima regija i predstavnicima mladih, sa ciljem predstavljanja pozicije mladih na temu kohezijske politike. Predviđa se održavanje debata upravo u vrijeme rasprava o budućem proračunskom razdoblju kako bi osigurali relevantnost i aktualnost teme. Uz to potrebno je povećati svijesnost mladih o toj temi, a to je moguće u okviru međunarodnih umjetničkih natječaja na temu kohezijske politike.

 

Prilozi:
Izvješće sa AER-YRN Orleans.doc
Izvješće sa AER-YRN Orleans.pdf

Skip to content