Izvješće sa Sajma poslova 2011.

Izvješće sa Sajma poslova 2011.

Tijekom mjeseca ožujka Zavod za zapošljavanje, Područna služba Krapina tradicionalno organizira Sajam poslova. Manifestacija se održava u srednjoškolskoj dvorani u Krapini, a 2011. godine po prvi puta u organiziranje se uključio i Županijski savjer mladih Krapinsko – zagorske županije.

Savjet mladih sudjelovao je kao suorganizator, na način da je organizirao radionicu o volontiranju. Također, Savjet mladih predstavio je ideju da se na Sajam poslova pozovu i srednje škole sa područja županije kako bi iste predstavile svoje programe, a ujedno kako bi što više učenika iz tih škola posjetilo sajam jer su upravo učenici koji završavaju srednju školu dio ciljane skupine pošto dio njih neće nastaviti školovanje. Na Sajmu poslova sudjelovalo je nekoliko srednjih škola, ali izostao je organiziran prijevoz učenika iz škola na Sajam zbog financijskih razloga. U okviru Sajma poslova Savjet mladih predstavio se posjetiteljima gdje su se isti mogli informirati o samom Sajvetu i aktivnostima koje Savjet provodi.

Ocjena je kako je sudjelovanje Savjeta mladih u organizaciji i na samom Sajmu poslova, od obostrane koristi, kako za Zavod za zapošljavanje, tako i za Savjet mladih. Naime, dio organizacijskih aktivnosti lakše je iskomunicirati na razini Savjeta, kao što je naprimjer sudjelovanje srednjih škola ili prezentacija volonterizma. S druge strane Savjet mladih teži iskoristiti svaku priliku dase popularizira kako bi javnost znala za njegovo postojanje i funkcije koje obavlja.

Zbog pozitivnog iskustva sa ovogodišnjeg Sajma poslova, Savjet mladih uvrstio je također u godišlnji plan rada za 2012 godinu sudjelovanje na Sajmu poslova.

 

Prilozi:
Izvješće sa Sajma poslova 2011.doc
Izvješće sa Sajma poslova 2011.pdf

Skip to content