Izvješće za AER – YRN Beč

Izvješće za AER – YRN Beč

Beč je od 7. do 9. svibnja ugostio plenarno zasjedanje Youth Regional Network-a (YRN), regionalnu mrežu mladih, platforme koja okuplja predstavnike mladih iz europskih regija te potiče na razmjenu ideja i iskustava, ali i usmjerava na osmišljavanje zajedničkih projekata i međuregionalno povezivanje mladih.

Mreža je platforma koja djeluje u okviru Skupštine europskih regija (AER), čija je članica i Krapisnko – zagorska županija, a koju su na ovom zasijedanju predstavljali članovi YRN-a Ivana Radanović (Mreža udruga Zagor) i Vedran Bukvić (Savjet mladih KZŽ).

Samom plenarnom zasjedanju uobičajeno prethodi konferencija na temu aktualnog problema s kojim se susreću mladi Europe, a u Beču se ukazalo na isključenost manjinskih skupina i diskriminaciju koja onemogućuje jednake šanse za pronalazak zaposlenja u krizi koja i dalje trese Europu.

Konkretna razrada ideja o tome kako se približiti rješavanju problema i koje aktivnosti bi mladi u regijama članicama trebali poticati i provoditi dovela je do nekoliko novih inicijativa. Jedna od njih, temeljena na poražavajućim podacima o nezaposlenosti mladih diljem Europe, detektirala je i obrazovane mlade nezaposlene ljude kao manjinsku skupinu, a kao jedno od mogućih rješenja predlaže aktivno poticanje socijalnog poduzetništva u regijama članicama.

Skip to content