Izvješće za AER – YRN Sfântu Gheorghe

  • Naslovnica
  • Izvješće za AER – YRN Sfântu Gheorghe
Izvješće za AER – YRN Sfântu Gheorghe

Predstavnice Savjeta mladih Krapinsko-zagorske županije sudjelovale su na plenarnom jesenskom zasjedanju ”Youth Regional Network – YRN” kojim je konačno definiran pravni status i unutarnje ustrojstvo regionalne mreže mladih kao formalne organizacije. 

Plenarno  jesensko zasjedanje članica Regionalne mreže mladih održano je 14. – 17. studenog u pokrajini Covasni u Rumunjskoj. Hrvatska delegacija pokazala se najbrojnijom, a predstavljali su je članovi Savjeta mladih Krapinsko-zagorske, Karlovačke, Varaždinske, Međimurske, Zagrebačke županije i Grada Zagreba.

Zasjedanje predstavnika regija članica rezultiralo je izglasavanjem pravnog statusa i unutarnjeg ustrojstva mreže kao formalne organizacije te su usvojene izmjene Statuta izglasanog na posljednjem plenarnom zasjedanju u Bruxellesu u svibnju ove godine. Time je statut organizacije usklađen s odredbama Skupštine europskih regija (Assembly of European Regions – AER). Prema Statutu organizacije izabrano je novo Predsjedništvo koje se po prvi puta sastoji od predsjednika, dva potpredsjednika, blagajnika i četiri predsjednika odbora.

Sukladno utvrđenim strateškim prioritetima Mrežu mladih čine četiri odbora: ”Professional life and entrepreneurship”, ”Health and social affairs”,  ”Culture and education” i ”Educational training and networking”. Član savjeta mladih Varaždinske županije, Mario Žuliček odabran je za predsjednika Odbora ”Educational training and networking” čime je zadržan kontinuitet visokog angažmana hrvatskih članova u regionalnoj mreži.

Krapinsko –zagorsku županiju predstavljale su članice Savjeta mladih Krapinsko-zagorske županije Elizabeta Škvorčec i Tina Lacković te predsjednica Mreže udruga Zagor Ivana Radanović. Sudjelovale su na radionicama odbora ”Educational training and networking”, gdje je predstavljen novi program Europske komisije za  obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport – Erasmus +. Program bi trebao biti jedan od glavnih alata Regionalne mreže mladih u unaprjeđenju kvalitete rada i umrežavanju članica.

Skip to content