Javna tribina za izradu Regionalnog programa za mlade KZŽ

  • Naslovnica
  • Javna tribina za izradu Regionalnog programa za mlade KZŽ
Javna tribina za izradu Regionalnog programa za mlade KZŽ

U petak 25. studenog 2016. u Centru za mlade KZŽ u Zaboku održana je javna tribina u okviru projekta „Regionalni program za mlade Krapinsko-zagorske županije 3.0“ kojeg provodi Krapinsko-zagorska županija u partnerstvu s Mrežom udruga Zagor i suradnji sa Savjetom mladih KZŽ, a koji za cilj ima stvaranje poticajnog društvenog i ekonomskog okruženja za ostvarenje punog potencijala mladih u Krapinsko-zagorskoj županiji te podizanje svijesti zajednice i mladih o važnosti sudjelovanja mladih u procesima donošenja odluka. 

Središnju aktivnost čitavog projekta predstavlja izrada Regionalnog programa za mlade Krapinsko-zagorske županije koji će pružiti strateški okvir politika za mlade te pregled stanja i potreba mladih na temelju kojih će se raditi i kvalitetno provoditi projekti i programi usmjereni mladima. Na tribini se govorilo o javnim politikama i politikama za mlade, procesu izrade regionalnog programa djelovanja za mlade (s osvrtom na to što su programi za mlade, kako se izrađuje, tko sudjeluje u njegovoj izradi, te kako će teći proces izrade regionalnog programa u Krapinsko-zagorskoj županije). Sudionicima su predstavljeni primjeri dobre prakse izrade gradskih i županijskih programa izravno od strane samih sudionika kreiranja programa za područje Grada Zagreba, Grada Pregrade, Koprivničko-križevačke županije i Krapinsko-zagorske županije.

Na tribini su sudjelovali mladi od 15 do 30 godina starosti, organizacije civilnoga društva s naglaskom na udruge mladih i za mlade, članovi Županijskog savjeta mladih, Savjeta mladih gradova i općina s područja županije te druga zainteresirana javnost. Gosti tribine bili su Ante Martić – voditelj regionalnog Info centra za mlade koji je predstavio provedbu Gradskog programa Grada Zagreba, Ane-Mary Grilec – predsjednica Savjeta mladih Grada Pregrade  koja je predstavila Gradski program Grada Pregrade, Dario Car – predsjednik Savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije koji je predstavio Županijski program za mlade Koprivničko-križevačke županije i Ivana Radanović – koordinatorica Mreže udruga Zagor koja je predstavila izradu i implementaciju Županijskog programa djelovanja za mlade Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2006.-2016. godine. Tribinu je moderirala Veronika Kolman, predsjednica Županijskog savjeta mladih KZŽ. Na kraju tribine se raspravljalo o problemima i potrebama mladih na području Krapinsko-zagorske županije.

Ova je tribina početna aktivnost projekta “Regionalni program za mlade KZŽ 3.0” koji ima za cilj izraditi novi, 3. po redu program za mlade na županijskoj razini. U prosincu će se organizirati i cjelodnevna radionica o javnim politikama za mlade s konkretnim koracima u pripremi novog Regionalnog programa za mlade.

 

Fotogalerija

Skip to content