Javni poziv za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade za 2023. godinu

  • Naslovnica
  • Javni poziv za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade za 2023. godinu
Javni poziv za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade za 2023. godinu

Krapinsko-zagorska županija i ove je godine objavila Javni poziv za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade s ciljem podizanja kvalitete života mladih i poticanja mladih za preuzimanje i prakticiranje uloge aktivnog građanina u različitim dijelovima društvenog života i rješavanju pojedinih društvenih problema.

Prijedlog projektne aktivnosti/projekta koji će se financirati u sklopu Participativnog proračuna za mlade mogu podnijeti mladi od 15- 30 godina (pojedinci), grupe mladih (3-5 osoba), obrazovne ustanove, organizacije civilnog društva, ustanove socijalne skrbi koji pružaju socijalne usluge korisničkoj skupini mladih, savjeti mladih i jedinice lokalne samouprave.

U okviru ovog Javnog poziva raspodjeljuju se sredstva u ukupnom iznosu od 26.750,00 eura od čega najmanji iznos traženih sredstava za financiranje projekta iznosi 300,00 eura, dok najveći iznos traženih sredstava iznosi 2.700,00 eura.

Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije na posljednjoj sjednici dao je svoje komentare na Javni poziv, a poziv će biti otvoren do 6. srpnja 2023. godine.

Prijave se šalju na propisanim obrascima u okviru ovog Javnog poziva isključivo u elektroničkom obliku putem online servisa ePrijava Krapinsko-zagorske županije. https://eprijava.kzz.hr/

Više o Javnom pozivu pronađite na: https://kzz.hr/natjecaj/javni-poziv-za-prijavu-prijedloga-za-participativni-proracun-za-mlade-2023/ 

 

 

Skip to content