Jedanaesta sjednica Savjeta mladih Krapinsko – zagorske županije (II. saziv)

  • Naslovnica
  • Jedanaesta sjednica Savjeta mladih Krapinsko – zagorske županije (II. saziv)
Jedanaesta sjednica Savjeta mladih Krapinsko – zagorske županije (II. saziv)

Ciljano okupljanje mladih oko Crvenog križa, vatrogasne zajednice i odreda izviđača bilo je povod 11. sjednici Županijskog savjeta mladih

Jedanaesta sjednica Županijskog savjeta mladih bila je posvećena alternativnim oblicima ciljnog okupljanja mladih. Kao dio te skupine Savjet mladih prepoznao je okupljanje mladih oko vatrogasne zajednice ,Crvenog križa te u odredima izviđača.

Svaka organizacija treba s posebnom pozornošću prilaziti aktivnostima koje se odnose na rad s mladima. Iako se na radi o javnim tijelima, položaj spomenutih organizacija nalikuje institucionalnom uređenju, što istima daje odgovorniju ulogu u zajednici. U tom slučaju uključivanje mladih u aktivnosti organizacije ne samo da ispunjava njihovo slobodno vrijeme već dugoročno priprema mlade za preuzimanje odgovornih uloga u društvu. Kumulativno time je stavljen dodatan naglasak na važnost odgovornog pristupa spomenutom segmentu mladeži.

Kompetencije i vještine koje mladih stiču ovakvim angažmanom direktno su stavljene na uslugu društvu u dugom roku zbog čega je posebno važno osigurati dugoročno i stabilno funkcioniranje tih i sličnih organizacija. Savjet mladih ukazao je na potencijale integracije aktivnosti vatrogasnih društava, organizacija Crvenog križa te odreda izviđača, a koje su namijenjene mladima. Vjerujemo kako je nuđenjem sveobuhvatnih aktivnosti, u suradnji sa osnovnim i srednjim školama, mlade moguće dodatno motivirati na uključivanje u njihov rad, a širu javnost adekvatno informirati o njihovom značaju i ulozi.

Prilozi:
Poziv na 11. sjednicu Savjeta mladih
Zaključak 11. sjednice Savjeta mladih
Zapisnik sa 11. sjednice Savjeta mladih

Skip to content