”Kako, zašto i za koga: nova nacionalna strategija za mlade”

  • Naslovnica
  • ”Kako, zašto i za koga: nova nacionalna strategija za mlade”
”Kako, zašto i za koga: nova nacionalna strategija za mlade”

U ponedjeljak i utorak, 12. i 13. lipnja u hotelu Panorama u Zagrebu održana je dvodnevna konferencija “Kako, zašto i za koga: nova nacionalna strategija za mlade” na kojoj je u ime Savjeta mladih KZŽ sudjelovala predsjednica Savjeta Veronika Kolman. Konferenciju su organizirale Mreža mladih Hrvatske i Zajednica informativnih centara za mlade u Hrvatskoj, u sklopu projekta “Korak naprijed: zajedno do nove strategije za mlade” financiranog iz programa Erasmus + u sklopu Ključne aktivnosti 3 – Podrška reformi politika.

Na konferenciji su mladi te predstavnici vlasti i istraživača tijekom dva dana razmijenili svoja mišljenja o tome kakva nam je nacionalna strategija za mlade potrebna te na kakvim je temeljima izraditi, kako bi nova strategija za mlade za period nakon 2017. godine donijela kvalitetne politike koje će omogućiti poboljšanje životnih uvjeta mladih u Republici Hrvatskoj. Naime, provedba aktualne strategije za mlade završava s krajem ove godine, radi čega je potrebno započeti strukturirani dijalog o sadržaju novog dokumenta između svih ključnih dionika i zainteresiranih aktera. Na konferenciji su predstavljena razna istraživanja te su govorili razni domaći i inozemni stručnjaci u području politike za mlade.

 

Fotogalerija

Skip to content