Programi rada

Program rada Savjeta za 2019. godinu

Usvojen Program rada Savjeta mladih Krapinsko-zagorske županije za 2019. Županijska skupština je na svojoj 10. sjednici jednoglasno usvojila Program rada Savjeta mladih Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu. Prilikom uvodnog predstavljanja programa rada,

Regionalni program za mlade KZŽ 3.0

Županijska skupština je na sjednici održanoj 30. listopada 2017. godine jednoglasno donijela  Regionalni program za mlade Krapinsko-zagorske županije 3.0 za razdoblje od 2017. do 2020 godine.  Novi strateški dokument sa

Skip to content