Konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Krapinsko – zagorske županije (II. saziv)

  • Naslovnica
  • Konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Krapinsko – zagorske županije (II. saziv)
Konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Krapinsko – zagorske županije (II. saziv)

Prošlog petka u prostorijama Krapinsko-zagorske županije održana je konstituirajuća sjednica drugog saziva Županijskog savjeta mladih na kojoj je za predsjednika izabran Vedran Bukvić te zamjenica predsjednika Elizabeta Škvorčec, inače oboje članovi prijašnjeg saziva Savjeta mladih.

U ime Županije konstituirajuću sjednicu drugog saziva Savjeta otvorio je i vodio, do izbora novog predsjednika Savjeta, predsjednik Županijske skupštine Višeslav Ćuk. Na dnevnom redu osim izbora predsjednika i zamjenika bilo je i Izvješće o radu Savjeta prvog saziva od 2010. do 2012. koje je predstavila predsjednica prošlog saziva Ivana Radanović.

Naime, prvi saziv postavio je određene temelje za daljnji rad sljedećih Savjeta, između ostalog i logotip, web stranicu, ali i praksu dobre suradnje s drugim županijskim organizacijama Savjeta mladih u Hrvatskoj. Također, važno je istaknuti i aktivnost pojedinih članova u okviru regionalne mreže mladih Youth Regional Network u sklopu Skupštine europskih regija (AER) čime je rad Savjeta mladih podignut i na međunarodnu razinu.

Drugi saziv Savjeta mladih Krapinsko-zagorske županije čini jedanaest članova, potvrđenih na razdoblje od dvije godine na 19. sjednici Županijske skupštine održanoj 17. prosinca prošle godine, u sastavu – Vedran Bukvić, Alen Svečnjak, Elizabeta Škvorčec, Tina Lacković, Romeo Vincelj, Mateja Štokan, Perica Krušelj, Tanja Tukač, Štefica Posarić, Stjepan Sirovec te Mihael Vučković.

 

Prilozi:
Zapisnik za konstituirajuće sjednice Savjeta mladih
Poziv na konkstituirajuću sjednicu Savjeta mladih

Skip to content