Konstituirajuća sjednica – saziv 2010

  • Naslovnica
  • Konstituirajuća sjednica – saziv 2010
Konstituirajuća sjednica – saziv 2010

Konstituirajuća sjednica Županijskog savjeta mladih održana je 02. rujna 2010. godine u Krapini. Od ukupno 13 imenovanih članova, sjednici je prisustvovalo 10 članova/ica. Predsjednik Županijske skupštine Višeslav Ćuk otvorio je sjednicu, pozdravio prisutne članove i članice Savjeta, kao i ostale prisutne te je konstatirao da se sjednica može održati i da Županijski savjet mladih može pravovaljano odlučivati.

Članovima i članicama Županijskog savjeta mladih obratila se i Sonja Borovčak – zamjenica župana — koja je pozdravila prisutne i rekla da joj je drago što je imenovan Županijski savjet mladih, te da je jedan od glavnih problema današnjice nezaposlenost mladih, stoga bi se i putem djelovanja Županijskog savjeta mladih trebala iznaći zajednička rješenja za ovu problematiku.
Županijski savjet mladih ima predsjednika/icu, zamjenika/cu predsjednika/ce i 11 članova. Prijedlog za izbor predsjednika odnosno predsjednice mora biti sastavljen u pisanom obliku i podnijet od najmanje 1/5 članova, odnosno biti potpisan od najmanje tri člana odnosno članice. Svaki član odnosno članica može potpisom podržati samo jednog kandidata odnosno jednu kandidatkinju.
Nakon što su podnesene pisane prijave, za predsjednicu Županijskog savjeta mladih Krapinsko-zagorske županije izabrana je Ivana Radanović iz Zaboka, a za zamjenika predsjednice Zoran Čavužić iz Krapine. Članovi i članice Savjeta mladih su: Vanja Vidiček, Karlo Kralj, Vedran Bukvić, Nevenka Cigrovski, Bernarda Cesar, Mladen Fruk, Mateja Topolovec, Marija Puh, Elizabeta Škvorčec, Lana Dimač i Ivana Orešić.

Županijski savjet mladih jednoglasno je donio poslovnik o radu, a program rada dužan je dostaviti najkasnije do 30. rujna tekuće godine za slijedeću kalendarsku godine Županijskoj skupštini kako bi ga ista odobrila.

 

Skip to content