Međunarodni dan mladih

Međunarodni dan mladih

Svim mladima želimo sretan Međunarodni dan mladih, sa željom većeg društvenog angažmana i što kvalitetnijeg života u njihovim sredinama, a predstavnike vlasti potičemo da mlade uključe u postupke donošenja odluka.  

Međunarodni dan mladih obilježava se svake godine 12. kolovoza s ciljem osvješćivanja javnosti o potrebama mladih, podizanja svijesti o njihovoj važnosti o uključivanju u društvo te se tog dana slave postignuća mladih. Međunarodni dan mladih također je prilika da donositelje odluka podsjetimo na potrebe mladih i na njihovu ulogu u našem društvu. U ovim turbulentnim i anemičnim vremenima, kada mladi nakon školovanja, mjesecima pa i godinama ne nalaze posao, kada mladi ne vide perspektivu (a prema istraživanjima sve više mladih odlazi iz domovine), smatramo kako je vrijeme da donositelji odluka na svim razinama povedu veću brigu o mladima.

Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije osnovan je 2010. godine te je Krapinsko-zagorska županija  među prvima u Hrvatskoj i to već 2006. godine donijela Županijski program djelovanja za mlade, a zadnji doneseni Regionalni program za mlade izrađen je za period od 2017.-2020. Krapinsko-zagorska županija kontinuirano izdvaja sredstva za provedbu programa i projekata usmjerenih na poboljšanje položaja mladih u svim segmentima života. Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije nizom aktivnosti i projekata nastoji mladima približiti njihova prava i mogućnosti djelovanja te nam je drago što ćemo po prvi puta provesti informativno-edukativnu radionicu s članicama i članovima Vijeća učenika srednjih škola s područja Krapinsko-zagorske županije gdje će se mladi imati prilike upoznati s demokratskim procesima, ali i direktno s donositeljima odluka razgovarati i reći svoje mišljenje i potrebe.

Kada pričamo o mladima u Hrvatskoj, situacija je značajno drugačija. Opisujući mlade najčešće se koristi izraz „mladi su budućnost“, no više od svega, mladi su sadašnjost koji svoju budućnost rijetko vide u ovoj državi. Potrebni su konkretni i odlučni potezi Vlade koji će mladima, a naposljetku i svima ostalima, omogućiti bolji i dostojanstveniji život u Hrvatskoj. Mladi se žele osamostaliti i graditi svoj život. Iako Vlada provodi mjere koje imaju za cilj povećati zaposlenost mladih, nažalost, neke od mjera su zastarjele i onemogućuju mladima kvalitetan život.

Kada se donosila mjera „stručnog osposobljavanja“ 2011. godine (a koja je i danas popularna) zbog velikog broja nezaposlenosti mladih osoba, ona je bila i više nego potrebna. Danas ta ista mjera mladima smanjuje plaće. Kada govorimo o budućnosti mladih u Hrvatskoj, ne možemo zanemariti ni novi zakon o mirovinama koji se više nego ikad tiče mladih danas. Ovdje moramo skrenuti pozornost na zanimanja u medicinskom, obrazovnom i građevinskom sektoru i ostala srodna zanimanja u kojima je potreban poseban fizički i/ili psihički napor, ali i posebnost radnih uvjeta koji posebice radnike u građevinskom sektoru pogađaju ljeti i zimi te je iluzorno očekivati radnu sposobnost tih radnika u toj životnoj dobi.

Više nego ikada prije potrebno je provesti cjelovitu reformu obrazovanja i radnog i mirovinskog sustava. Potrebno je donijeti cjelovitu strategiju za mlade koja će gledati u budućnost i potrebe mladih. Vatrogasne mjere za cilj imaju ugasiti požar, a strategija treba spriječiti da se takve stvari ponove. Dok Estonija radi na Strategiji za mlade do 2030. godine, mi u Hrvatskoj još uvijek nemamo novi Nacionalni program za mlade. No ni strategije ni planovi Hrvatskoj ne znače ništa ako se neće poštovati i provoditi.

Kako bismo mlade i njihove potrebe mogli čuti, potrebno je i u svakoj jedinici lokalne i regionalne (područne) samouprave osnovati Savjete mladih. Zakonodavac je odredio da je od 2007. godine zakonska obveza svake jedinice lokalne i regionalne samouprave osnivanje Savjeta mladih. Od ukupno 32 općine i gradova u Krapinsko-zagorskoj županiji nakon više od 11 godina od stupanja Zakona na snagu, svega njih 13 ima osnovane Savjete mladih. Stoga je ovo ujedno i prilika da ponovno pozovemo sve općine i gradove u Krapinsko-zagorskoj županiji na osnivanje Savjeta mladih jer vjerujemo da je i njima stalo do mladih u svojim sredinama.

Svim mladima želimo sretan Međunarodni dan mladih, sa željom većeg društvenog angažmana i što kvalitetnijeg života u njihovim sredinama, a predstavnike vlasti potičemo da mlade uključe u postupke donošenja odluka.

Skip to content