Nacionalna konferencija Savjeta mladih 2013. godine

  • Naslovnica
  • Nacionalna konferencija Savjeta mladih 2013. godine
Nacionalna konferencija Savjeta mladih 2013. godine

Proteklog vikenda Savjet mladih Grada Zagreba ugostio je 113 predstavnika iz 53 lokalna i županijska savjeta mladih na konferenciji s temom: Okvir djelovanja Savejta mladih 

Konferencija Savjeta mladih na temu „Okvir djelovanja savjeta mladih u Republici Hrvatskoj“ održala se u Zagrebu od 13. do 15. prosinca 2013. godine, u organizaciji Savjeta mladih Grada Zagreba. Županijski savejt mladih Krapinsko – zagorkse županije predstavljali su Vedran Bukvić, predsjednik Savjeta te Tina Lacković, čalnica Savjeta.

Cilj je Konferencije bio okupiti predstavnike savjeta mladih u svrhu stvaranja zajedničkih zaključaka o okviru djelovanja savjeta mladih. Problem djelokruga i mogućnosti rada savjeta mladih do sada se istaknuo kao najčešće postavljano pitanje u međusobnoj suradnji i komunikaciji predstavnika savjeta mladih.

Provedba Zakona o savjetima mladih u praksi uvelike ovisi o angažmanu i radu njihovih članova/ica, stoga Savjet mladih smatra kako međusobnom razmjenom iskustava i ideja mogu doprinijeti stvaranju smjernica za rad savjeta mladih kako bi rad njihov na svim razinama u Hrvatskoj bio unaprijeđen.

Programski, Konferencija je bila podijeljena u dva dijela. Prvi dio obuhvaćao je predavanja, radionice i okrugli stol na temu ¨Okvir djelovanja savjeta mladih”, koji je održan u petak, 13. prosinca. Cilj je ovog dijela Konferencije bio pružiti informacije potrebne sudionicima za rad u grupama čiji je zadatak donošenje zaključaka Konferencije.

Drugi dio Konferencije odnosio se na program koji se održavao u subotu, 14. prosinca, a obuhvaćao je rad u skupinama u obliku tematskih radionica te na kraju, trećega dana Konferencije, u nedjelju 15.prosinca donošenje i prihvaćanje zaključaka Konferencije i potpisivanje zaključaka.

Nacionalna konferencija iskorištena je i kako bi se na njenim marginama susreli predstavnici Savejta mladih iz sjeverne Hrvatske. U 2014. godini, dogovroreno je, Savjeti mladih iz Krapinsko-zagorske, Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke, Zagrebačke županije te Savjet maldih Grada Zagreba intenzivirat će međusobnu suradnju. Konkretno, uspostaviti će se kontinuirani oblik razmjene dobre prakse, zajedničkih edukacija te zajedničkih sjednica.

Skip to content