NAJAVA – Edukacija savjeta mladih

NAJAVA – Edukacija savjeta mladih

U Zelenoj dvorani u Zaboku će u subotu, 14. travnaj 2018. godine, biti održana jedodnevna obuka članica i članvoa savjeta mladih. Obuka organizira Udruga gradova RH u suradnji s Ministarstvom za demografiju, mlade i socijalnu politiku, a namijenjena je županijskim, gradskim i općinskim savjetima mladih, ali i predstavnicima izvršne i predstavničke vlasti, upravnim tijelima, službama, udrugama mladih i za mlade te zainteresiranoj javnosti općenito.

Program Obuke sastoji se od tri modula:

Sustav lokalne i područne (regionalne samouprave),
Zakon o savjetima mladih,
Odnosi izvršnih čelnika, predstavničkih tijela i savjeta mladih.

Očekuje se trajanje od 4 sata.

Link za prijavu je https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxRbF7HP9RwCoz57BeSRqMYJ-ZcXePq7-pA03–i0eByGRFg/viewform

Dolazak možete potvrditi i na mario@udruga-gradova.hr, gdje možete dobiti i više informacija o obuci.

Više informacija možete saznati u privitku.

 

Prilozi:
Obuka savjeta mladih

 

Skip to content