Novi regionalni program djelovanja za mlade

  • Naslovnica
  • Novi regionalni program djelovanja za mlade
Novi regionalni program djelovanja za mlade

Županijska skupština je u ponedjeljak, 30. listopada 2017. godine, jednoglasno donijela Regionalni program djelovanja za mlade Krapinsko-zagorske županije 3.0, čiji nacrt je neposredno prije glasovanja predstavila članica Županijskog Savjeta mladih Nikolina Bertol.

 

Novi strateški dokument sa smjernicama za unapređenje položaja mlade populacije u dobi od 15 do 30 i njihovo aktivno uključivanje u procese donošenja odluka sastoji se od 52 mjere za poboljšanje položaja mladih na području Županije. Mjere su podijeljene u šest tematskih područja s ukupno 146 predviđenih aktivnosti: Obrazovanje i mobilnost; Rad, zapošljavanje i poduzetništvo; Zdravlje i pozitivni stilovi života;  Socijalna politika; Kultura mladih i Demokratsko građanstvo, ljudska prava i održivi razvoj. U programu su predviđeni i nositelji pojedinih mjera, vremenski period provedbe, kao i partneri i sudionici, izvori financiranja te indikatori na temelju kojih će se procjenjivati uspjeh provođenja.

Regionalni program djelovanja za mlade 3.0 nastao je u sklopu istoimenog projekta, kojeg je provela Krapinsko-zagorska županija u  partnerstvu s Mrežom udruga Zagor i u suradnji sa Savjetom mladih KZŽ. Članice i članovi Savjeta mladih sudjelovali su u niz aktivnosti u provedbi ovog projekta, a u radnom tijelu za izradu samog nacrta su, uz Nikolinu Bertol, bili i Jurica Gregurić te Neven Lukina.

Za donošenje novog programa glasovale su i predsjednica Županijskog savjeta mladih Veronika Kolman te zamjenica člana Kristina Rafaj, koje su i same članice Županijske skupštine.

RPDM 3.0 možete pronaći na sljedećoj poveznici:

http://www.kzz.hr/sadrzaj/dokumenti/reg-program-za-mlade/KZZ_Regionalni_program_za_mlade_2017_2020.pdf

 

 

 

Skip to content