Održana tribina Mladi na tržištu rada

  • Naslovnica
  • Održana tribina Mladi na tržištu rada
Održana tribina Mladi na tržištu rada

Projekt Za rad spremene, u sklopu kojeg je održana tribina, provodi se od studenog prošle do studenog ove godine na području Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije s ciljem doprinosa podizanju kvalitete života mladih i senzibiliranja lokalne zajednice. Organizatori projekta su CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Krapina i Mreža udruga Zagor, a u organizaciji ove tribine pridružili su im se Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije i Županijski savjet mladih.

O temi nezaposlenosti mladih, nezaposlenosti žena, mjerama Garancija za mlade i rezultatima provedenog istraživanja govorile su predstojnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Krapina Mirjana Jurman, predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije Tajana Broz, predsjednica Savjeta mladih Krapinsko-zagorske županije Veronika Kolman te članica inicijative Za rad spremne Irena Velimirović.

 

Samo 35% zaposlenih mladih radi na ugovor na neodređeno, dok su preostali zaposleni preko nestalnih i nesigurnih oblika rada. Čak 65% ispitanih je nezaposleno, a oni koji rade u više od 60% slučajeva imaju plaću ispod hrvatskog prosjeka – manju od 4.500 kuna. Gotovo polovica ispitanika kaže da im plaća uopće ili većinom nije dovoljna za zadovoljavanje životnih potreba. Sukladno tome, čak 65,7% ispitanih mladih odgovara da im netko financijski pomaže. U najvećoj mjeri to su roditelji i partner/ica. Stoga nas ne čudi podatak da na pitanje razmišljanju li o preseljenju u inozemstvo, samo 14% ispitanih osoba odgovara da o tome uopće ne razmišlja. 52,4% o tome razmišlja ponekad, a 33,7% ispitanih o preseljenju u inozemstvo zaista ozbiljno razmišlja, kazala je u prezentaciji rezultata istraživanja Irena Velimirović. Ciljana populacija istraživanja bile su sve osobe između 18 i 30 godine koje su završile neki oblik školovanja te se nalaze na tržištu rada.

Prezentirajući statističke podatke o nezaposlenosti mladih na razini RH, predsjednica Savjeta mladih KZŽ Veronika Kolman naglasila je kako je udio mladih do 24 godine u ukupnoj nezaposlenosti povećavan u razdoblju od 2008.-2012. godine, a donošenjem Zakona o poticanju zapošljavanja 2012. taj trend dobiva negativan predznak, tako da je udio mladih koji je doživio svoj maksimum  u 2012. godini (19,1%) pao na 17,3% u 2015.godini. Unatoč  takvim pozitivnim podacima, treća najviša stopa nezaposlenosti mladih  u EU, nestabilno tržište rada, konstantna rezanja radničkih i socijalnih prava, promjena radnog zakonodavstva i rast troškova života čine mlade iznimno ranjivom društvenom skupinom, koja je u nepovoljnijem položaju u odnosu na mlade u zemljama stabilne ekonomije.

Predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Tajana Broz istaknula je kako 40% žena u istraživanju Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova izjavilo da je bilo izloženo nepovoljnom postupanju na radnom mjestu zbog trudnoće, odnosno korištenja rodiljnih i roditeljskih prava. Od žena koje su bile diskriminirane temeljem trudnoće na radnom mjestu, njih čak 55,3 % dobilo je otkaz ili neproduživanje ugovora o radu. Ostale su se suočile sa smanjenjem plaće, nemogućnosti odlaska na godišnji, niže rangiranim mjestom itd. Čak 69%ispitanih žena priznalo je kako su bile diskriminirane temeljem spola tijekom razgovora za posao. Dodala je kako je danas privatna sfera i dalje ostavljena ženi na brigu i skrb. Unatoč tome što žene postižu bolje rezultate tijekom školovanja te su češće obrazovanije od muškaraca, i dalje zarađuju manje od muških ispitanika, zaključila je Tajana Broz.

Kao jedno od rješenja navedenih problema i zaustavljanja negativnih statističkih podataka, predstojnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Krapina Mirjana Jurman prezentirala je mjere aktivne politike zapošljavanja za koje je ove godine osigurano oko milijardu i 100 milijuna kuna, ali se i osvrnula na statističke podatke o nezaposlenosti u KZŽ: U proteklih godinu dana nezaposlenost na području Krapinsko-zagorske županije pala je za 18,3%. Također, postotak novozaposlenih ljudi na području Krapinsko-zagorske županije iznosi 3,5%, što je najviši prosjek u Republici Hrvatskoj.’

Skip to content