Održana V. sjednica Savjeta mladih Krapinsko-zagorske županije

  • Naslovnica
  • Održana V. sjednica Savjeta mladih Krapinsko-zagorske županije
Održana V. sjednica Savjeta mladih Krapinsko-zagorske županije

Na V. sjednici Savjeta mladih Krapinsko-zagorske županije, članice i članovi Savjeta mladih raspravljali su o novom proračunu Krapinsko-zagorske županije, osnovali tri radne skupine te donijeli odluku o izdavanju časopisa za mlade, „Mladi u centru“.

Školovanje u Županiji

U posebnom fokusu bile su stavke koje Županija izdvaja za mlade, posebice za stipendiranje učenika i studenata, sufinanciranje javnog prijevoza, ulaganja u visokoškolsko obrazovanje te sredstva namijenjena posebnim programima upravljanja Centra za mlade Krapinsko-zagorske županije. Za stipendije učenika i studenata u 2019. godini Krapinsko-zagorska županija izdvojit će 1.356.000 kuna dok za sufinanciranje javnog prijevoza učenika i učenica 36.000.000 kuna što je povećanje u odnosnu na 2018. za 28%. Potpore za visokoškolsko obrazovanje u 2019. iznosit će 360.000 kuna.

Organizacije civilnog društva

U proračunu za 2019. Krapinsko-zagorska županija natječajem  za  su/financiranje  programa  i  projekata  udruga  u  području  prevencije  zdravlja,  skrbi  o mladima  i  ranjivim  skupinama  te ljudskih  prava,  demokratizacije  i  razvoja  civilnog  društva planira se 600.000,00 kn. Javnim pozivom za dodjelu trogodišnje financijske potpore za program Centra za mlade Krapinsko zagorske županije za 2019. g. planiran je iznos od 75.000 kuna (225.000 kuna za trogodišnje razdoblje). Javnim pozivom za prijavu trogodišnjih programa udruga  koje  pružaju  podršku  ženama  žrtvama  nasilja  u  obitelji  na  području  Krapinsko-zagorske županije za 2019. g. planiran je također iznos od 75.000 kuna (225.000 kuna za trogodišnje razdoblje).

Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije podržava napore Županije za povećanjem sredstava koja se izdvajaju, posebice za sufinanciranje prijevoza učenika i učenica s obzirom na povećanje cijena prijevoznika, ali poseban naglasak stavlja na potrebu povećanje sredstava posebice za trogodišnje programe Centra za mlade i podršku ženama žrtava nasilja u obitelji na području Krapinsko-zagorske županije.

Radne skupine

Na zadnjoj ovogodišnjoj sjednici, Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije donio je odluke o osnivanju triju radnih skupina – Radna skupina za praćenje i provedbu Regionalnog programa za mlade 3.0 (2017.-2020.), Savjet za strukturirani dijalog i Savjet za dodjelu priznanja gradovima/općinama mladih.

Kako bi se sustavno mogla pratiti provedba Regionalnog programa za mlade 3.0 u Radnoj skupini biti će predstavnici relevantnih Upravnih odjela Krapinsko-zagorske županije kao nositelji mjera u Programu za mlade. Time Savjet mladih želi osigurati kvalitetnu provedbu Programa za mlade.

Kako je u svom Programu rada za 2019. Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije odredio nekoliko projekata za uključivanje mladih u aktivno građanstvo i participaciju na lokalnoj i regionalnoj razini osnovao je i Savjet za strukturirani dijalog koji će uključivati predstavnike podmladaka političkih stranka, organizacija civilnog društva, udruga mladih i za mlade te ostale zainteresirane dionike.

Skip to content