Predsjednik Savjeta mladih KZŽ u nacionalnoj delegaciji za provedbu projekta Europe Goes Local

  • Naslovnica
  • Predsjednik Savjeta mladih KZŽ u nacionalnoj delegaciji za provedbu projekta Europe Goes Local
Predsjednik Savjeta mladih KZŽ u nacionalnoj delegaciji za provedbu projekta Europe Goes Local

Predsjednik Savjeta mladih Krapinsko-zagorske županije Hrvoje Novak izbran je u nacionalnu delegaciju za projekt „Europe Goes Local – Supporting Youth Work on Municipality Level“ u području mladih u drugoj fazi provedbe projekta pri Agenciji za mobilnost i projekte Europske unije.

„Europe Goes Local“ projekt je strateškog partnerstva nacionalnih agencija zaduženih za provedbu programa Erasmus+ u području mladih. Cilj projekta je kroz suradnju na europskoj razini doprinijeti unaprjeđenju rada s mladima u lokalnim zajednicama te jačati europsku i međunarodnu dimenziju u radu s mladima kao ključnog dijela rada s mladima na lokalnoj
razini. U prvoj fazi projekta 2018./2019. sudjelovalo je ukupno 11 općina i gradova u Hrvatskoj, među kojima i Grad Pregrada iz Krapinsko-zagorske županije. Za drugu fazu projekta 2019./2020/2021. prijavila se Krapinsko-zagorska županija i šest jedinica lokalne samouprave s njezinog područja, a za samo provedbu je uz Županiju izabran i Grad Zabok.

U deveteročlanu nacionalnu delegaciju stručnjaka u području rada s mladima, koja podupire provedbu ovog projekta u Republici Hrvatskoj imenovan je i predsjednik Savjeta mladih Krapinsko-zagorske županije Hrvoje Novak. Mandat delegacije ističe završetkom projekta 30. lipnja 2021. godine.

Županijski savjet mladih ističe kako su se na području Krapinsko-zagorske županije proteklih godinu dana odvijali mnogi „soft“ projekti koji za cilj imaju osnažiti mlade i njihov položaj u zajednici. I sama Krapinsko-zagorska županija u suradnji sa Srednjom školom Oroslavje, Srednjom školom Konjščina, Srednjom školom Pregrada i Mrežom udruga Zagor odlučila je prijaviti projekt „Za mlade u Zagorju – djelujem i mijenjam“ u sklopu Erasmus+ programa, Dijalog EU s mladima. Projekt je zadovoljio kriterije te je Agencija za mobilnost i projekte Europske unije odobrila financiranje u iznosu većem od 230.000 kuna (31.985,00 €).
Aktivnosti u sklopu projekta počinju u rujnu ove godine i traju sve do travnja 2021. Kroz projekte Dijaloga EU s mladima promiče se aktivno sudjelovanje mladih u demokratskom životu te potiče raspravu o temama koje se tiču mladih i teme i prioritete utvrđene u procesu

Dijaloga EU-a s mladima i obnovljenom političkom okviru u području mladih. Krapinsko-zagorska županija je prva županija u Hrvatskoj koja provodi ovakav projekt te stavlja još veći naglasak na potrebe mladih. Cijeli proces prijave projekta inicirao je Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije, koji će također imati veliku ulogu u samoj provedbi.

Skip to content