Savjet mladih na Sajmu udruga

Savjet mladih na Sajmu udruga

U subotu, 27. svibnja 2017. godine, sudjelovali smo na 12. Sajmu udruga KZŽ na kojem nam se pridružio i župan Željko Kolar.

Cilj Sajma udruga Krapinsko – zagorske županije je promocija rada aktivnih udruga koje djeluju u na području Županije te međusobno upoznavanje udruga radi buduće suradnje na projektima. Sajam udruga namijenjen je svim udrugama i njihovim članovima, ali i onima koji se žele uključiti u rad udruga i doprinijeti razvoju civilnog društva u Krapinsko – zagorskoj županiji. Praksa dosada održanih Sajmova pokazala je da su mnoge udruge baš na Sajmu upoznale buduće partnerske organizacije te su se već do sada provodili mnogi zajednički projekti, stoga su i predstavnici savjetodavnih tijela u županiji htjeli uspostaviti kontakte s organizacijama civilnog društva kako bi na temeljima kvalitetne suradnje radili zajedno na dobrobit mladih u županiji.

Nakon Sajma udruga naša predsjednica Veronika Kolman sudjelovala je u lokalnim konzultacijama mladih i donositelja odluka koje je organizirala Mreža udruga Zagor s ciljem umrežavanja i jačanja njihove komunikacije. Na temelju definiranih problema i potreba mladih sudionici konzultacija generirali su zaključke za izradu novih lokalnih programa za mlade.

 

Fotogalerija

Skip to content