Šesta sjednica (I. saziv)

Šesta sjednica (I. saziv)

6. sjednici Županijskog savjeta mladih koja se održala 30. lipnja 2011. godine prisustvovalo je 8 od ukupno 13 članova/ica Savjeta. Osim toga na Sjednici su bili i Nataša Hlaban – viša referentica za europske integracije, Goran Grobotek – referent za odnose s javnošću, protokol i internu komunikaciju i Jasna Gregurić. Nakon što je usvojen zapisnik sa prethodne sjednice, još je jednom potvrđeno da se prihvaća izgled loga kojeg je izradila Jasna Gregurić iz Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću iz Zaboka te joj je ispred Savjeta mladih uručen prigodni poklon. U sklopu izvještaja o provedenim aktivnostima, Ivana Radanović rekla je članovima Savjeta da je snimljen promo spot Županijskog savjeta mladih, te bi se isti mogao staviti na web stranice. Nadalje iznosi da je 21. svibnja ove godine održan Sajam udruga gdje je predstavljen i Županijski savjet mladih. Između ostalog na Sajmu udruga provedena je anketa na temu prevencije samoubojstva mladih. Marija Puh iznijela je da bi se vezano za aktivnost poticanja i suradnju s nadležnim institucijama i udrugama u promicanju načina osamostaljenja mladih, sa Obiteljskim centrom organizirao sastanak u rujnu mjesecu, te da bi se na taj način mogli prikupiti podaci o mjerama koje su poduzete vezano uz zbrinjavanja stanovanja mladih osoba. Ostale članice i članovi su se složili s takvim prijedlogom. Karlo Kralj predložio je da vezano uz aktivnost predlaganja, poticanja i sudjelovanja u izradi preventivnih aktivnosti koje će pomoći u sprečavanju broja samoubojstava mladih u županiji Savjet mladih organizira edukacije ili neki drugi oblik predavanja. Nevenka Cigrovski je rekla da predavanja i edukacije provode institucije u čijoj je to nadležnosti, odnosno osobe koje se bave mladim ljudima ponajprije srednjoškolcima. Zaključeno je da će Savjet mladih provoditi svoje aktivnost kroz mjesece srpanj, kolovoz i rujan, te će za sjednicu u rujnu pripremiti izvješća o provedenim aktivnostima. Predsjednica Savjeta Ivana Radanović podsjetila je članove/ive Savjeta da prema Odluci o osnivanju Županijskog savjeta mladih, isti mora donijeti Program rada i podnijeti Skupštini na odobravanje najkasnije do 30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu. Predložila je članovima i članicama Savjeta da svoje prijedloge aktivnosti za Program rada dostave najkasnije do 15. kolovoza.

Skip to content