Studijski posjet Litvi

Studijski posjet Litvi

Od 14. do 18. rujna predstavnik Savjeta mladih sudjelovao je u studijskom posjetu Litvi.

Studijski posjet Litvi okupio je radnike s mladima i predstavnike jedinica lokalne samouprave iz Hrvatske i Slovenije s ciljem istraživanja i upoznavanja rada s mladima u Litvi. Na studijskom posjetu sudionici su imali prilike upoznati se s organizacijama koje rade u području omladinskog sektora, posjetiti centre za mlade te upoznati se sa zakonodavnim okvirom i načinom financiranja kada su u pitanju organizacije koje rade u području rada s mladima.

Tijekom sudjelovanja na studijskom posjetu sudionici i sudionice saznali su kako funkcionira rad s mladima u Litvi te koje programe/aktivnosti određene organizacije provode za mlade. Posebno zanimljivo bilo je vidjeti aktivnosti vezano za „street work“ koji u Hrvatskoj nije toliko razvijen.

Studijski posjet omogućen je u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU.

Skip to content