Treća sjednica (I. saziv)

Treća sjednica (I. saziv)

3. sjednica Županijskog savjeta mladih održana je 17. prosinca 2010. godine. Od ukupno 13 imenovanih članova, sjednici je prisustvovalo 10 članova/ica Županijskog savjeta mladih. Sjednici su pisustvovali i Ivan Lamot, pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu te Helena Matuša (savjetnica u Zagorskoj razvojnoj agenciji, Odsjek za regionalni razvoj i prekograničnu suradnju ). Nakon što je usvojen zapisnik sa prethodne sjednice, članovima Savjeta obratila se Helena Matuša, koja je predstavila Strategiju razvoja Krapinsko-zagorske županije. Predsjednica Županijskog savjeta mladih Ivana Radanović rekla je da je Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije važna za mlade i da bi Županijski savjet mladih trebao biti uključen u kasnije provođenje Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije. Članovi Savjeta jednoglasno su podržali Strategiju i Prijedlog odluke o donošenju Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije.

Potom je Ivan Lamot prezentirao Nacrt prijedloga mreže srednjih škola na području Krapinsko-zagorske županije. Rekao je kako se ovaj dokument pokušao napraviti i ranije, ali bez uspjeha sve do 2008. godine kada je usvojen novi Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama koji u svojim odredbama između ostalog sadrži da bi svaka županija za srednje škole kojima je osnivač trebala napraviti svoju Mrežu škola, a resorno Ministarstvo bi trebalo napraviti kriterije koje bi svaka Mreža škola trebala sadržavati. Članovi Savjeta sudjelovali su u raspravi, a potom su jednoglasno podržali Nacrt.

Predsjednica Županijskog savjeta mladih obavijestila je članove/ice Savjeta da je došlo do izmjene u Odluci o osnivanju županijskog savjeta mladih prema kojoj stručne i administrativne poslove za potrebe Županijskog savjeta mladih obavlja Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine, a ne Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, mlade i udruge kako je prvobitno bilo zamišljeno. Savjet je ovu odluku podržao.

Skip to content