Trening u Portugalu – „Quality Assurance in Local Youth Councils“

  • Naslovnica
  • Trening u Portugalu – „Quality Assurance in Local Youth Councils“
Trening u Portugalu – „Quality Assurance in Local Youth Councils“

Trening se održao od 2.5.2022. do 8.5.2022. u Portimau na jugu Portugala. Svaki dan treninga bio je podijeljen na tri seta aktivnosti.

Naziv cijelog projekta je „Fostering a Culture of Participation: Mainstreaming Local Youth Councils in Europe“ i dio je ključne aktivnost 2 Ersmus+ programa. Prvi sastanak partnera na projektu organiziran je u listopadu 2021. u gradu Collegno u Italiji, a nakon treninga dogovoren je još jedan sastanak u Belgiji koji će se održati u studenom 2022. U projekt je uključeno 5 zemalja, a to su: Portugal (DYPALL Network), Italija (Comune di Collegno), Belgija (Carrefour Régional et Communautaire de la Citoyenneté et de la Démocratie asbl), Slovenija (Mladinski svet Ajdovščina) i Hrvatska (Krapinsko-zagorska županija).

Našu županiju predstavljalo je 6 predstavnika savjeta mladih. Županijski savjet mladih predstavljali su: Marija Gebert, Matija Kraševac, Hrvoje Novak. Savjet mladih Grada Pregrade predstavljao je Karlo Pasariček, a Savjet mladih Općine Konjščina predstavljali su Mirta Marija Mušec i Mateo Štabek.

Prvi dan nakon upoznavanja u timovima smo peko aplikacije Actionbound ispunjavali zadatke istraživajući Portimao. Nakon energizera pokušali smo definirati pojam “Savjet mladih” prvo kroz individualni pristup, a zatim i u čitavoj grupi. Na kraju dana i zajedničke večere, u predvorju hotela, održali smo interkulturalnu večer gdje smo prezentirali hranu, piće i kulture različitosti između država.
Drugi dan počeli smo sa prezentacijom zadatka kojeg smo dobili dan prije o načinu rada lokalnih i regionalnih (županijskih) savjeta mladih. Nakon toga radili smo na ljestvici participacije, te smo ponovno u grupama podijeljenima po državama detaljnije upoznali ostale sa detaljnim radom naših savjeta mladih. Hrvoje, Marija i Matija objasnili su i prezentirali rad županijskog savjeta mladih, teme, program rada, način funkcioniranja na regionalnoj razini. Mirta i Mateo prezentirali su rad lokalnog savjeta mladih iz Konjščine, a Karlo je objasnio rad Savjeta mladih u Pregradi. Nakon toga smo u grupama otkrivali prednosti i nedostatke određenih modela te smo radne aktivnosti završili debatama istih.

Treći dan započeli smo prezentacijama grupnih radova od prethodnog dana. Zadatak je bio da u internacionalnim grupama objasnimo i povežemo RMSOS pojmove i objasnimo na koji način i zašto su one važne u radu s mladima i u radu Savjeta mladih. Nakon toga, objašnjeni i prezentirali su nam primjeri dobre prakse od Creccide-a (organizacija koja djeluje u Belgiji) koju su nam prezentirali François i Nathan i Mariana koja nas je upoznala sa pojmom dječji gradonačelnik i podijelila sa nama svoja iskustva. Bruno nam je nakon toga prezentirao što su to politike za mlade.

Četvrti dan smo započeli sa Kahoot kvizom na temu politika za mlade i ciljevima za mlade. Nakon toga smo individualno odabrali 3 od 11 ciljeva za mlade koje bismo rado implementirali u lokalnoj i regionalnoj zajednici. Nakon ciljeva za mlade razgovarali i debatirali o e-participaciji mladih i upoznavali se sa raznim platformama koje se koriste za e-participaciju mladih. Poslijepodne smo pokušali kreirati idealan Savjet mladih na način da smo grupno iznosili pravila i načine na koji bi savjeti trebali raditi, a kasnije smo glasali za idealne ideje. Za kraj dana dobili smo zadatak da sa osobom s kojom dijelimo sobu porazgovarao o tome što kada se vratimo kući, koji su nam prvi koraci, što smo naučili i kako ćemo to implementirati na naše savjete mladih kad se vratimo.

Peti i posljednji dan započeli smo sa safarijem. Podijeljeni u 4 grupe, naizmjence smo se izmjenjivali na 4 aktivnosti (memory, SALTO, toolkit, budući projekti). Kasnije smo individualno podijelili sa grupom koji su naši idući koraci u kreiranju sadržaja ili dijeljenja stečenog iskustva na razini lokalnih i županijskih savjeta mladih. Nakon ručka proveli smo evaluaciju u grupi i individualno te smo preko “Dear future me” stranice sebi poslali pismo o stečenim kompetencijama koje ćemo primiti na e-mail 12. kolovoza 2022. na međunarodni dan mladih.

Skip to content