Youth Regional Network zasjedao u Norveškoj

  • Naslovnica
  • Youth Regional Network zasjedao u Norveškoj
Youth Regional Network zasjedao u Norveškoj

Veronika Kolman i Neven Lukina, predstavnici Savjeta mladih Krapinsko-zagorske županije sudjelovali su od 29.04. di 01.05.2016. na plenarnoj  sjednici Youth Regional Networka, regionalne mreže mladih koja okuplja predstavnike mladih iz europskih regija te potiče na razmjenu ideja i iskustava, ali i usmjerava na osmišljavanje zajedničkih projekata i međuregionalno povezivanje mladih.

Sjednica YRN- a okupila je u norveškom gradu Lillehammeru šezdesetak predstavnika mladih iz 19 europskih zemalja. Prelazak s linearnog na kružno gospodarstvo, ekonomski model koji osigurava održivo gospodarenje resursima i produžavanje životnog vijeka materijala i proizvoda – bila je glavna tema sjednice. Sudionici sjednice imali su priliku raditi u nekoliko odbora, a naši predstavnici sudjelovali su u odboru „Poduzetništvo i profesionalni život mladih“.

Desetogodišnja razvojna strategija Europa 2020. kao jedan od tri osnovna prioriteta razvoja Europske unije predlaže održiv rast, odnosno promicanje ekonomije koja učinkovitije iskorištava resurse, zelenija je i konkurentnija. Središnji aspekt ove strategije je prelazak s postojećeg linearnog na kružno gospodarstvo kojeg je predstavila Europska komisija krajem 2015. godine. Prijedlozima u području gospodarenja otpadom uspostavlja se jasna i ambiciozna dugoročna vizija povećanja recikliranja i smanjenja odlaganja otpada te se ujedno predlažu konkretne mjere za uklanjanje prepreka na terenu u pogledu boljega gospodarenja otpadom. Akcijskim planom za kružno gospodarstvo taj se prijedlog dopunjuje utvrđivanjem mjera za ‘zatvaranje kruga’ kružnoga gospodarstva i za sve faze životnog ciklusa proizvoda, od proizvodnje i potrošnje do gospodarenja otpadom i tržišta sekundarnih sirovina. Među mjerama su, primjerice, mjere u proizvodnoj fazi i proizvodnom procesu koje se odnose na bolji dizajn proizvoda koji je ključan za lakše recikliranje, poticanje razvoja proizvoda koji su trajniji ili se lakše popravljaju, te učinkovitije korištenje resursa i smanjenje proizvodnje otpada. Mjere predviđene za gospodarenje otpadom uključuju povećanja recikliranja i smanjenja odlaganja otpada te korištenje otpada kao resursa.

Politika gospodarenja otpadom u tom smislu pridonosi na način da podržava smanjenje nastanka otpada kroz razvoj funkcionalnog sustava gospodarenja otpadom, koji ima za cilj otpad koristiti kao vrijedan resurs. U sustavima kružnog gospodarstva dodana se vrijednost proizvoda zadržava što je dulje moguće i ne stvara se otpad. Njima se resursi zadržavaju u gospodarstvu nakon kraja uporabnog vijeka proizvoda kako bi se produktivno upotrebljavali i tako stvarali novu vrijednost. Povećanjem povezanosti gospodarskog rasta, korištenja resursa i njegovih učinaka otvara se mogućnost trajnog održivog rasta. Jačanje napora za povećanje produktivnosti resursa ići će usporedno s postojećim ciljevima politike Europske unije poput smanjenja emisija ugljičnog dioksida, povećanja energetske učinkovitosti, osiguranja pristupa sirovinama, istovremeno smanjujući učinke na okoliš i emisije stakleničkih plinova.

 

”Svijet trenutno svjedoči velikim ekološkim promjenama – stoga je cilj kružnog gospodarstva svesti nastajanje otpada na najmanju moguću mjeru, i to ne samo otpada koji nastaje u proizvodnim procesima, već sustavno, tijekom čitavog životnog ciklusa proizvoda i njegovih komponenti. Za prelazak na kružno gospodarstvo, nužan za završetak programa učinkovitoga korištenja resursa u okviru strategije Europa 2020. za pametan i održiv rast, potrebne su promjene u cijelom lancu vrijednosti, od dizajna proizvoda do novih poslovnih i tržišnih modela, od novih načina pretvaranja otpada u resurse do novih načina ponašanja potrošača”, zaključila je Veronika Kolman, predsjednica Savjeta mladih KZŽ.

Sudionici plenarne sjednice imali su priliku vidjeti primjer takve dobre prakse upravo u regiji Oppland u Norveškoj, gdje postoji infrastrukturni sistem recikliranja, te spaljivanja otpada kako bi se koristio kao biogorivo. Na dnevnom redu sjednice bio je i izbor novog vodstva YRN-a: za predsjednicu je izabrana Gloria Vitaly iz Norveške, a u predsjedništvo su izabrana čak 4 hrvatska predstavnika.

ODBORI U KOJIMA SU SUDIONICI PLENARNE SJEDNICE IMALI PRILIKE RADITI:

1)      Kultura i obrazovanje

2)      Zdravlje i socijalna pitanja

3)      ProfesionalnI život i poduzetništvo mladih

4)      Obrazovno osposobljavanje i umrežavanje

Skip to content